Užsieniečių gyvenimo įteisinimas – iššūkis, su kuriuo susiduria daugelis įmonių Įmonės ieško gabių ir atsidavusių darbuotojų, tačiau šis formalumas dažnai sukuria kliūčių.

Teikiame pagalbą darbuotojams visais gyvenimo įteisinimo proceso etapais: Nuo vizos, leidimo dirbti gavimo iki leidimo gyventi išdavimo.

Mūsų Gyvenimo įteisinimo skyrius padeda darbuotojams įveikti visą šį procesą. Suteikiame galimybę įgyti patirties ir plėsti akiratį, kai lydi saugumo ir ramybės dėl savo gyvenimo jausmas.