Proces zapošljavanja koordiniramo isključivo mi, ne koristimo usluge vanjskih agencija.