Naši neustále dostupní koordinátoři poskytují veškerou podporu a péči o dočasné zaměstnance, plynně hovoří všemi potřebnými jazyky a celý tým HR Motives samozřejmě komunikuje v angličtině.