Nasi Koordynatrzy zajmują się pracownikami w pełnym wymiarze godzin. Posługują się wieloma językami: od angielskiego aż po hindi. Daje nam to możlwiość szybkiej reakcji na problemy pracowników.